WordPress a set_time_limit()

  Chyby a problémy

WordPress je nejpopulárnější obsahový management systém (CMS) na světě. Přestože je extrémně uživatelsky přívětivý a nabízí širokou škálu funkcí, také přichází s řadou výzev. Jednou z nich je správa času vykonávání skriptů, kde funkce set_time_limit() hraje klíčovou roli. Tento článek se zabývá funkcí set_time_limit(), jejím vlivem na WordPress a jak řešit problémy, které může způsobit její nízká hodnota.

Co je set_time_limit()

Funkce set_time_limit() je vestavěná PHP funkce, která nastavuje počet sekund, po který je skript může běžet. Pokud je zadaná hodnota 0, skript běží neomezeně dlouho, což není doporučené pro většinu webových aplikací, včetně WordPressu. Tato funkce se používá hlavně k zajištění toho, aby dlouho běžící skripty nezablokovaly servery nebo nezpomalily výkon webu.

Kam se funkce set_time_limit() umísťuje

Funkce set_time_limit() se v PHP kódu obvykle umisťuje na začátek skriptu. Pokud chcete upravit limit pro celý WordPress pak umístěte kód do wp-config.php. Není to však podmínkou.

V případě WordPressu existují různá místa, kde může být tato funkce použita, ale obecně platí, že by měla být umístěna tam, kde je nejvíce potřeba. Například, pokud je problém s nahráváním velkých souborů, může být funkce umístěna do skriptu, který zpracovává nahrávání souborů.

Jakou hodnotu zvolit

Pokud je hodnota času nastavena příliš nízko, může to vést k neúspěšnému dokončení skriptu, což může mít za následek chyby na stránce nebo dokonce ztrátu dat. Na druhou stranu, pokud je hodnota času nastavena příliš vysoko, může to způsobit zbytečnou zátěž serveru.

Proto také není ideální nastavit jí pro celý WordPress. Vykreslení stránky, než se uloží do cache je otázkou nižších jednotek vteřin. Aktualizace WordPress zase otázkou desítek vteřin. Zálohování může trvat minuty.

V kontextu WordPressu může být funkce set_time_limit() použita například při nahrávání velkých souborů nebo při dlouhých databázových operacích. Například, pokud je WordPress nastaven tak, že má nahrávat velký soubor a funkce je nastavena na hodnotu, která není dostatečně vysoká na to, aby umožnila nahrání souboru, operace se nezdaří a může se zobrazit chybová zpráva.

Problémy které může způsobit

Nejčastější problémy, které může způsobit nízká hodnota set_time_limit(), zahrnují neúspěšné aktualizace, problémy s nahráváním souborů a chyby databáze. Tyto problémy mohou způsobit nesprávné chování stránky nebo dokonce její selhání. Například, pokud se pokoušíte aktualizovat WordPress nebo některý z jeho pluginů a funkce set_time_limit() je nastavena na hodnotu, která není dostatečně vysoká na to, aby umožnila dokončení procesu, aktualizace se nezdaří. To může vést k nestabilitě stránky nebo k nemožnosti přístupu k určitým funkcím.

Rovněž, pokud se pokoušíte nahrát velký soubor a funkce set_time_limit() je nastavena na hodnotu, která není dostatečně vysoká na to, aby umožnila nahrání souboru, nahrání se nezdaří a může se zobrazit chybová zpráva. Toto může být obzvláště problém při nahrávání velkých mediálních souborů, jako jsou obrázky nebo videa.

Pro řešení těchto problémů je možné funkci set_time_limit() navýšit. To se obvykle provádí tím, že se do skriptu přidá řádek kódu set_time_limit(300);, kde 300 je počet sekund, po který je skript povolen k běhu. Tento kód by měl být přidán na začátek skriptu, který potřebuje více času k dokončení.

Funkce set_time_limit() může také být vypnutá na straně serveru. V tomto případě se objeví chybová zpráva:

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/123456/virtual/www/domains/domena.tld/wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php on line 468

Více informací se dozvíte v článku WARNING: SET_TIME_LIMIT() HAS BEEN DISABLED FOR SECURITY REASONS IN.

Pozor na omezení

Je důležité poznamenat, že navýšení hodnoty set_time_limit() může být omezeno nastavením serveru. Někteří hostingoví poskytovatelé mohou mít nastaveny maximální limity pro běh skriptů, které nelze překročit. Pokud se setkáte s tímto omezením, budete muset se svým hostingovým poskytovatelem diskutovat o možnostech navýšení tohoto limitu.

Pokud je limit set_time_limit() nastaven příliš nízko a není možné ho zvýšit kvůli omezením serveru, můžete se setkat s řadou problémů. Mohou se objevit chybové zprávy, stránka může být nestabilní nebo mohou selhat určité funkce, jako je nahrávání souborů nebo aktualizace.

V případě, že navýšení set_time_limit() není možné, můžete se pokusit optimalizovat svůj WordPress a jeho pluginy tak, aby potřebovaly méně času k provedení operací. Můžete také zvážit přechod k jinému hostingovému poskytovateli, který nabízí vyšší limity pro běh skriptů.

Závěr

Závěrem je třeba říci, že správné nastavení set_time_limit() je klíčové pro správné fungování WordPressu. Tato funkce pomáhá zajišťovat, že dlouho běžící skripty nezablokují server a nezpomalí výkon stránky. Pokud je však nastavena příliš nízko, může to vést k řadě problémů, včetně selhání aktualizací, problémů s nahráváním souborů a chyb databáze.

Řešení těchto problémů může zahrnovat navýšení hodnoty, ale to může být omezeno nastavením serveru. Pokud se setkáte s tímto omezením, můžete se obrátit na svého hostingového poskytovatele a diskutovat o možnostech navýšení limitu, nebo se můžete pokusit optimalizovat svůj WordPress a jeho pluginy tak, aby potřebovaly méně času k provedení operací.

V každém případě je třeba přistupovat k nastavení set_time_limit() s opatrností a uvědomit si, že správné nastavení této funkce může mít významný vliv na výkon a stabilitu vaší WordPress stránky.

Napiš komentář